ایستگاه راه آهن فوژو

ایستگاه راه آهن فوژو

ایستگاه فوژو در جاده هوآلین، منطقه جین آن، شهر فوژو، استان فوجیان واقع شده است.این شرکت گروه دفتر راه آهن نانچانگ چین است.

تاسیسات زهکشی روبروی ایستگاه راه آهن سریع السیر با استفاده از ترکیبی از پوشش چدن داکتیل و کانال زهکشی بتن رزینی بازسازی شده است.سیستم زهکشی خطیروکش چدن داکتیل یک روکش خندق زهکشی با بار بالا می باشد که برای مکان هایی با تردد زیاد بسیار مناسب بوده و برای این پروژه ایستگاه راه آهن پرسرعت بسیار مناسب می باشد.


زمان ارسال: مارس-08-2023