کانال زهکشی خطی یکپارچه

  • کانال زهکشی خطی یکپارچه

    کانال زهکشی خطی یکپارچه

    کانال زهکشی خطی یکپارچه از بتن رزینی ساخته شده است که راه حلی برای یک سری از برنامه های زهکشی کف از C250 تا F900 است.ایمنی، پایداری، عملکرد بالا و ساختار کلی پیش ساخته منحصر به فرد توسط کانال زهکشی خطی یکپارچه

    اطمینان از ایمنی و پایداری بسیار بالا در تمام کاربردهای زهکشی سطح جاده حمل و نقل.این به طور گسترده در مکان هایی با نیازهای باربری بالاتر مانند شهری، خندق های شهری، تونل ها و غیره استفاده می شود و می تواند به طور موثر از ایمنی وسایل نقلیه عبوری محافظت کند.