مخزن بتن پلیمری

  • مخزن بتن پلیمری با سیستم زهکشی

    مخزن بتن پلیمری با سیستم زهکشی

    مخزن بتن پلیمری چاه هایی هستند که هنگام دفن خطوط لوله زیرزمینی یا در نوبت با فواصل زمانی با بلوک پوشانده می شوند.برای بازرسی معمولی خط لوله و لایروبی مناسب است.چاه جمع آوری بتن رزین بخش مهمی از سیستم زهکشی است.این نه تنها لایروبی سیستم زهکشی را انجام می دهد، زباله ها را جمع آوری می کند و از عملکرد عادی سیستم زهکشی محافظت می کند، بلکه می تواند به عنوان یک چاه بازرسی برای ایفای نقش کلیدی در نگهداری سیستم زهکشی استفاده شود.چاه جمع آوری آب تمام شده دارای ویژگی های اندازه دقیق، وزن سبک و استحکام بالا است که زمان نصب را بسیار کوتاه می کند و جزء ضروری سیستم زهکشی در ساخت پروژه است.